Nieuws

1 


De hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd

maandag, 27 februari 2023

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stapjes van drie procentpunt per jaar wordt hij langzaam verlaagd naar maximaal 36,9 procent, gelijk aan het laagste belastingtarief. En dat kost de huizenbezitter een flinke duit. Maar hoeveel precies? Een uitleg.
Als je een eigen woning hebt mag je de rente die je daarover betaalt deels van je inkomstenbelasting aftrekken. Dat kan een hoop geld schelen. Hoeveel je mag aftrekken is afhankelijk van wanneer je een huis hebt gekocht. Als je dat nog niet zolang geleden hebt gedaan, mag je alleen nog rente aftrekken als je de hypotheek binnen 360 maanden (ongeveer 30 jaar) aflost. 

Voor hypotheken afgesloten voor 1 januari 2013 die daarna niet meer zijn verhoogd, gaat de 30 jaar renteaftrek in op de datum van afsluiten ongeacht of er aflossing plaats vindt. 
Voor hypotheken afgesloten voor 1 januari 2001 begint de 30 jaar termijn op 1 januari 2001. 


Nieuw stelsel
In het nieuwe stelsel is nog maar één belastingtarief voor hypotheekrente van toepassing: een laag tarief van 36,93 procent.
Vanaf 2023 is de hypotheekrenteaftrek compleet beperkt. Hypotheekaftrek voor belastingplichtigen met een inkomen boven €73.031, is dus maximaal  
Wet Hillen


En dan is er nog die Wet Hillen, die het kabinet gaat afschaffen. Huizenbezitters die hun huis al grotendeels, of helemaal, hebben afbetaald, gaan er op de lange termijn soms flink op achteruit. 

Dat heeft ook te maken met het eigenwoningforfait. Voor wie zijn woning bijna of helemaal heeft afbetaald, is dat de bijtelling die hij betaalt over het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat hij mag aftrekken aan hypotheekrente.

Die mensen zouden dus eigenlijk een extra bijtelling hebben op de belasting die ze moeten betalen, in plaats van een aftrek. Volgens Vereniging Eigen Huis geldt deze situatie voor ongeveer een miljoen mensen. 

Het nieuwe kabinet heeft toen besloten de Wet Hillen niet in 20 jaar af te bouwen, zoals eerst het plan was, maar in 30 jaar. De afbouw van deze wet is gestart op  1 januari 2019 en zal op 1 januari 2048 helemaal zijn afgebouwd.