Online diensten: Informatie

Het online boekhoudpakket voor die cliënten die er voor kiezen om zelf hun boekhouding te doen via Multivers Online is vanaf de website benaderbaar.

- Online Boekhouden Multivers Online: is geschikt voor die clienten die zelf hun boekhouding willen verzorgen of na kantoortijd hun boekhouding willen nazien.  Hiervoor is wel enige boekhoudkundige vaardigheden vereist. Zie voor verder informatie en tarieven hieronder bij Online Boekhouding.

Met de overgang per 1 januari 2008 naar nieuwe bedrijfssoftware, is het mogelijk geworden om via een lichtere versie van deze software online uw boekhouding te verzorgen. Hoewel deze lichtere versie minder mogelijkheden heeft dan het uitgebreide pakket waarin wij zelf de administraties voor onze clienten invoeren is deze software geschikt voor ondernemers met enige boekhoudkundige kennis en ervaring.

Deze software wordt evenals de door ons kantoor in gebruik genomen software geleverd door Unit4Agresso in de vorm van een abonnement waarvoor tevens ook updates en helpdesk diensten worden geleverd.

De software kent twee varianten: 

-  Unit4 Multivers Lite Online module Basic en Relatiebeheer, kostprijs € 59,00 excl. btw per maand
-  Unit4 Multivers Lite Basic, kostprijs € 38,-- excl. btw per maand.

De eerste variant kent naast de mogelijkheid om de boekhouding online in te boeken, ook een relatiebeheer module, vanwaaruit de facturatie aan de clienten kan plaatsvinden.

Als gebruiker kunt u er in dit geval voor kiezen een gedeelte van uw administratie zelf te verzorgen waarna ons kantoor de controle en de aangiften kan verzorgen. Tevens opent dit pakket een mogelijkheid voor u om altijd volledig inzage te hebben in uw boekhouding, iets dat vanuit de door ons gebruikte versie niet mogelijk is.

De gebruiksmogelijkheden van deze Lite versies is wel minder uitgebreid dan de offline versie, maar de aansluiting met de door ons te gebruiken modules voor het opmaken van de jaarrekeningen en de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is echter wel gewaarborgd. 

Beide varianten kunnen in een abonnementsvorm inclusief service en updates rechtstreeks van de leverancier worden afgenomen. Het pakket blijft ten alle tijde tot uw beschikking. Indien u geinteresseerd bent in dit product dan nodigen wij u graag uit een afspraak te maken voor verdere informatie.

De toegang tot uw Online Boekhoud  pakket Multivers Online vindt u onder de betreffende knop in het menu of klik hier.