Advies: Administratief advies

Administratief advies

Onze adviezen beperken zich niet alleen tot bedrijfseconomisch en fiscaal advies. Vooral in het eerste jaar na de start van de onderneming kan de ondernemer worden begeleid in het verzorgen van de basis boekhouding. Hierbij wordt gestreeft naar het zoveel mogelijk op orde houden van de verschillende stukken die moeten worden ingeleverd.

Dit zorgt er voor dat er door ons kantoor zo beperkt mogelijk tijd hoeft te worden besteed aan het ordenen waardoor de kosten van de verzorgen van de boekhouding zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast is het mogelijk dat de startende ondernemer wordt geholpen bij het maken van de uitgaande facturen. Altijd wordt door ons gecontroleerd op de uitgaande facturen/nota's aan de wettelijke eisen voldoen. Dit betekent doorgaans dat er op wordt toegezien dat de factuur naast vermelding van doorlopende factuurnummers, de gebruikelijke NAW gegevens ook het btw nummer en het KvK nummer vermeldt.

Indien de ondernemer problemen ondervindt bij het op orde houden van de boekhouding dan wordt ook nog wel eens een striktere inlevertermijn afgesproken.

In een zeer beperkt aantal gevallen is het belangrijk dat de ondernemer een degelijk voorraadpakket en/of een  facturatiepakket aan het boekhoudpakket gekoppeld nodig heeft. Deze combinatie is tot nu binnen de door ons gebruikte software toepassingen niet mogelijk gebleken. Met de client wordt in die gevallen gezocht naar een passende oplossing binnen een ander software pakket. Inmiddels is het met het door ons dit jaar in gebruik genomen pakket mogelijk om de basis informatie tbv de jaarrekening vanuit de meeste van de op de markt zijnde pakketten te importeren. In deze gevallen wordt overigens wel altijd gekeken in hoeverre het pakket de mogelijkheden biedt belangrijke administratieve verplichtingen te registeren. Voorbeelden hiervan zijn: het matchen van de zgn Intercommunautaire levering (levering naar landen binnen de EU) en de verlegd regelingen binnen Nederland waarvoor het mogelijk moet zijn deze tot op client niveau te kunnen specificeren, zodat bijv. de zgn ICL met identificatie naar het controle kantoor van de belastingdienst te kunnen sturen. Dit is nodig ivm de zeer hoge boetes bij foutieve aangiftes van deze leveringen.

Uiteraard worden na het startersjaar ook nog daar waar nodig en gericht op de specificaties van de onderneming  adviezen gegeven mbt het bijhouden van de basisboekhouding, uiteraard geheel binnen de kaders van de fiscale wetgeving, die daarvoor richtlijnen geeft.  Belangrijkste doel daarbij blijft voor de onderneming de kosten voor het bijhouden van de boekhouding zoveel mogelijk te beperken.