Fiscaliteiten: Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Iedere ondernemer van een eenmanszaak, vennootschap onder firma e.d. is inkomstenbelasting plichtig. Deze aangifte dient altijd voor 1 april na het einde van het aangifte jaar bij de Belastingdienst binnen te zijn.

Wellicht kunt u zich voor stellen dat het voor ons onmogelijk is om voor al onze clienten binnen 2 maanden na het uitreiken van de aangifte te doen zonder dat dit ten kosten gaat van de kwaliteit. Daarom kunnen wij via ons belastingconsulenten nummer bij de belastingdienst speciaal uitstel aanvragen tot 1 april van het jaar erop. Wij vragen dit standaard aan voor al onze clienten. Maandelijks worden dient er door ons een percentage van het door ons aan te geven totaal te worden aangegeven bij de belastingdienst.

Vanaf 1 april starten ons kantoor het inplannen en maken van de aangiften IB. Bij het inplannen wordt met verschillende aspecten rekening gehouden.


  1. volgorde van binnenkomst van de bij de aangifte behoren prive stukken
  2. verwachte hoeveelheid te betalen belasting ivm na te betalen heffingsrente, indien er na het insturen van de schatting een onverwachte grote hoeveelheid na te betalen inkomstenbelasting te verwachten is.
  3. benodigde jaarcijfers ivm financieringsaanvragen
  4. hoeveelheid terug te ontvangen belasting
Wij begrijpen dat ieder van onze clienten graag als eerste aan bod willen komen, dit is echter onmogelijk omdat er onvoldoende capaciteit op zo'n korte termijn beschikbaar te maken is. Toch proberen wij zoveel mogelijk bovengenoemde belangrijke aspecten bij de planning te betrekken.

Uiteraard proberen wij alle aangiften zo spoedig mogelijk allemaal af te ronden. Het is dan ook van groot belang dat wij zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aangifte formulieren alle benodigde prive stukken aangeleverd krijgen.

Onderstaand treft u een overzicht met benodigde gegevens voor de inkomstenbelastingaangifte. Uiteraard zal niet alles (wellicht het merendeel niet) voor u van toepassing is. Dit is een algemeen overzicht (in individuele gevallen zal nog aanvullende info op aanvraag aangeleverd moeten worden).


1.     Persoonsgegevens. 2  
2.     Inkomsten uit dienstbetrekking / vroegere dienstbetrekking. 2  
3.     (Eigen) woning. 3 
4.     Persoonlijke financiλle verplichtingen. 3 
5.     (Inkomsten uit) vermogen (spaargeld) 3  
6.     Schenkingsrecht/erfrecht 4  
7.     Giften. 4 
8.     Buitengewone ziektekosten / eigen bijdragen. 4  
9.     Scholingskosten (voor beroep) 4  1. Persoonsgegevens  

Persoonsgegevens (indien nog niet in ons bezit)  


geboortedatum: …………………………………………………………………………..  

burgerservice (sofi) nummer: …………………………………………………………….  


burgerlijke staat: gehuwd/ongehuwd/samenwonend/gescheiden *  

aangifteformulier: W/P/E/F *  
 

ziektekosten:
Nominale premie: € ……………………………………………………………  


Aanvullende verzekeringen: € ………………………………………………….  

kinderen (aantal) : ………………………………………………………………………..  

voorletters, geboortedata en bsn-nummer kinderen:   

1. …………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………………………  

4. ……………………………………………………………………………………  


Indien van toepassing:  
Naam partner: …………………………………………………………………………….  

geboortedatum: …………………………………………………………………………..  

burgerservice (sofi) nummer: …………………………………………………………….  

aangifteformulier: W/P/E/F of geen*  


ziektekosten  

Nominale premie: € ……………………………………………………………..  

Aanvullende verzekeringen:  …………………………………………………….  

datum huwelijk/echtscheiding indien in 2007: …………………………………………..  2.  Inkomsten uit dienstbetrekking / vroegere dienstbetrekking  


Naam werkgevers: ………………………………………………………………………  

periode in 2007(bij meerdere werkgevers in een jaar svp lijst toevoegen met perioden)          

…………………………………………………………………………………………….  

Naam uitkeringsinstantie(s):……………………………………………………………...  

periode: …………………………………………………………………………………..  

bruto belastbaar inkomen volgens jaaropgave: € ………………………………………..  

bruto belastbaar inkomen voor ZVW volgens jaaropgave: € ……………………………  

premie ZVW volgens jaaropgave: € …………………………………………………….  


Naam werkgevers partner: …………………………………………………………… 

periode: …………………………………………………………………………………..  

*  (bij meerdere werkgevers in een jaar svp lijst toevoegen met perioden)  

bruto belastbaar inkomen volgens jaaropgave: € ………………………………………..  

bruto belastbaar inkomen voor ZVW volgens jaaropgave: € ……………………………  

premie ZVW volgens jaaropgave: € …………………………………………………….  

Naam uitkeringsinstantie: ………………………………………………………………..  

periode: …………………………………………………………………………………..  

bruto belastbaar inkomen volgens jaaropgave: € ………………………………………..  

bruto belastbaar inkomen voor ZVW volgens jaaropgave: € ……………………………  

premie ZVW volgens jaaropgave: € …………………………………………………….  

(indien van toepassing) alimentatieverplichting:  

geb. data kinderen:          voorletters kinderen :       alimentatie bedrag € … / per maand:  

1. ……………        …………………....        …………………………  

2. ……………        ……………………        …………………………  

3. ……….…        ……………………        ………………………....  

4. ……………        ……………………        ………………………….  

alimentatie ex-partner per maand: € ……………………………………………………  

bijdrage levensonderhoud kinderen tussen 18 en 27 jaar: € ……………………………  

-- Soorten inkomen aangever*: loondienst, uitkering, winst uit onderneming, winst uit beroep, neveninkomsten, dividend, winst uit aanmerkelijk belang (indien er sprake is van neveninkomsten gaarne een overzicht van deze inkomsten en de daarbij behoren  uitgaven bijvoegen).  

-- Soorten inkomen partner*: loondienst, uitkering, winst uit onderneming, winst uit beroep, neveninkomsten, dividend, winst uit aanmerkelijk belang (indien er sprake is van neveninkomsten gaarne een overzicht van deze inkomsten en de daarbij behoren  uitgaven bijvoegen).  

3.                (Eigen) woning  


WOZ waarde eigen woning: €……………………………………………………………  

Rijksbijdrage in 2007 : € ………………………………………………………………… ..

Onderhuur (indien van toepassing):€ …………………………………………………….  

saldo 1-01-2007 en  31-12-2007: €………………………………………………………  

betaalde rente in 2007 : €…………………………………………………………………  

ontvangen rente in 2007 : € ……………………………………………………………… 

- indien (nieuwe) hypotheek afgesloten in 2007  

Notariskosten totaal: € …………………………………………………………..  

Afsluitprovisie totaal: € ………………………………………………………….  

Taxatiekosten totaal: € …………………………………………………………..  

Verbouwingskosten totaal: € …………………………………………………….  

Eigen woning niet voor eigen gebruik:  

adres: …………………………………………………………………………………….............  

WOZ waarde beleggingspand, onderhuur: € ……………………………………… 

saldo 1-01-2007 en  31-12-2007: €………………………………………………………  

betaalde rente in 2007 : €…………………………………………………………………  

ontvangen rente in 2007 : € ………………………………………………………………  


4.                Persoonlijke financiλle verplichtingen  


kredieten:  

saldo per 01-01-2007 en  31-12-2007: €……………………………………………

betaalde rente in 2007 : €…………………………………………………………………  

ontvangen rente in 2007: €……………………………………………………………….  5.                (Inkomsten uit) vermogen (spaargeld)  

saldi bankrekeningen per 01-01-2007 en 31-12-2007: € ………………………………  

totaal ontvangen rente in 2007 : € ………………………………………………………  

totaal betaalde rente in 2007 : € …………………………………………………………  

Inkomsten uit beleggingen (bewijsstukken bijvoegen svp):  

dividenduitkeringen (totaal): € …………………………………………………………  

ingehouden dividend belasting (totaal): € ………………………………………………..  

   Winst uit aanmerkelijk belang    

Totaal: € ………………………………………………………………………………….  

kosten: € ………………………………………………………………………………….  

- TAR leningen (tante Agaath / durfkapitaal)  

Saldo 01-01-2007 en  31-12-2007: € …………………………………………..

rente opbrengst: €………………………………………………………………………… 

gemaakte kosten: € ………………………………………………………………………  

Werknemersspaarrekeningen  

Saldo 01-01-2007 en  31-12-2007: € ……………………………………………………  

Ontvangen rente: € ………………………………………………………………………  

 Spaarrekeningen kinderen (totaal)  

Saldo 01-01-2007 en  31-12-2007: €  …………………………………………

ontvangen rente: €………………………………………………………………………  


6.                Schenkingsrecht/erfrecht  totaal ontvangen schenkingen : …………………………………………………………..  

naam/relatie erflater/schenker: …………………………………………………………...  

betaald successie recht: …………………………………………………………………..  

gemaakte kosten: …………………………………………………………………………  

* bewijsstukken meesturen s.v.p.  7.                Giften  

             € ...................

* Specificatie giften meesturen s.v.p.  

8.               Buitengewone ziektekosten / eigen bijdragen

      Van toepassing? Ja/ Nee  

      Bedrag totaal: € ………………………………………………………………………………...  

     * Specificatie en bewijskosten meezenden s.v.p.  

9.                Scholingskosten (voor beroep)  

     Van toepassing? Ja / Nee 

     Bedrag totaal: € …………………………………………………………………………………  

     * Specificatie en bewijskosten meezenden s.v.p.