Fiscaliteiten: Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse belastingaangifte voor de Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap, stichting etc. De periode van deze aangifte is afhankelijk van het verloop van het boekjaar, zoals deze in de statuten zijn vastgelegd. Afhankelijk van de datum van oprichting kan de belastingdienst besluiten voor de eerste aangifte een verkort of verlengd boekjaar toe te passen, zodat hierna na een kalenderjaar kan worden overgegaan als dat in de statuten is vastgelegd. Ook kan er sprake zijn van zgn gebroken boekjaren indien de boekjaren vanaf de datum vanaf oprichting worden gerekend en de oprichting niet op 1 januari plaats vond.

Deze aangifte heeft enkel betrekking op het bedrijf in tegenstelling tot de aangifte inkomstenbelasting waar ook de privť omstandigheden van de ondernemer worden meegenomen.

Het belastingtarief van de inkomstenbelasting verschilt met die van de vennootschapbelasting (Vpb). Tevens valt een vpb ondernemer buiten een aantal gunstige fiscale aftrekposten die in een eenmanszaak wel genoten kunnen worden en waardoor het persoonlijk inkomen van de ondernemer minder wordt belast. Het is dan ook vaak voor een IB ondernemer pas interessant over te gaan naar een BV als er forse winsten gemaakt worden en deze fiscale voordelen niet meer opwegen tegen de belastingafdracht over de gehele winst van de Ib ondernemer. De persoonlijke aftrekposten kunnen hier ook een belangrijke rol in spelen. Dit omslagpunt verschilt dus per persoon.

Wij adviseren onze cliŽnten dan ook altijd aan hier advies over in te winnen en alle voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen voordat hier belangrijke beslissingen over worden genomen.

Uiteraard kunnen er ook andere beweegreden zijn om een BV te starten of over te gaan naar een BV. Dit kan o.a. het risico aspect zijn. Dit risico kan zowel betrekking hebben op financiele aspecten van uw onderneming als op bijvoorbeeld het veiligheidsaspect waaronder de onderneming wordt gedreven.

Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek om u hier onder uw persoonlijke omstandigheden over te kunnen adviseren.

Wij bieden de mogelijkheid voor pakketprijzen voor het verzorgen van de boekhouding van een BV. Tevens hebben wij hier speciale startertarieven voor. Meer hierover kunt u vinden onder basispakket B.