Fiscaliteiten: Loonheffing

Loonheffing

De aangifte loonheffing is enkel voor de bedrijven met personeel (of tot 1 januari a.s.) de bv's waarin alleen de directeur grootaandeelhouder (DGA) salaris geniet.

Sinds 1 januari 2007 is er een belangrijke wet aangepast waardoor de aangiften voor de loonbelasting en de sociale lasten nu in één gezamelijk aangifte moeten worden verzorgd aan de belastingdienst. Dit betekent dus dat het UWV in dit geheel weg is gevallen en er alleen nog is voor de polisadminstratie en overige diensten die de UWV regelt (zoals de uitkeringen), maar niet meer de inhouding van de sociale lasten voor zijn rekening neemt. Het nu zichtbare voordeel betreft voorlopige het iedere maand afrekenen van de sociale premies, terwijl voorheen er gebruik werd gemaakt van voorschot nota's en een eindafrekening op basis van de jaaraangift.


De loonheffingsaangifte vindt meestal nu meestal plaats per maand of per 4 weken. Dit is afhankelijk van de verloningsmomenten aan uw personeel. Tevens is het verloningsmoment van belang geworden voor het aangiftemoment. In een beperkt aantal geval is er sprake van kwartaal en jaaraangiften. Dit laatste betreft meestal de verloning van DGA's.

Ook deze aangifte betreft een aangifte belasting, waarbij het tijdig aangeven en betalen van de verschuldigde loonheffing uiterlijk de laatste dag van de opvolgende maand moet hebben plaatsgevonden. Het niet tijdig doen van aangifte en betalingen kan leiden tot zeer forse boetes..

Met de invoering van de nieuwe loonheffingen is ook de eerste dagsmelding ingevoerd. Dit houdt in dat elk nieuw personeelslid voor het begin van zijn dienstverband moet zijn aangemeld bij de belastingdienst. Als dit niet tijdig gebeurt kan ook dit behoorlijke boetes tot gevolg hebben.

Het is bij ons kantoor mogelijk om uw personeelsadministratie uit handen te geven, maar het is ook mogelijk dat u zelf de salarisadministratie verzorgt en wij enkel de controle en de loonheffngsaangiften verzorgen. Om loonheffingsaangifte te kunnen doen moet de onderneming een loonheffingsnummer toegewezen hebben gekregen.

Voor meer mogelijkheden van onze diensten op gebied van personeelsadministraties zie personeels en salarisadministratie.

Graag ontvangen wij u voor een persoonlijk gesprek voor meer informatie.