Fiscaliteiten: Omzetbelasting

Omzetbelasting

Bijna elke ondernemer is aangifte omzetbelasting. Er zijn een aantal beroepsgroepen waar uitzonderingen op van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in de verzekeringsbranche, onderwijs, osteopathie en medische beroepen. Deze ondernemers zijn dan ook vrijgesteld van aangifte.

De meest voorkomende tarieven zijn 19% op luxe goederen en diensten en 6% op eerste levensbehoeften w.o. voedingsmiddelen. Ook komt 0% voor o.a. medische diensten en onderwijs.

Recent is er binnen de EU overeenstemming bereikt over de uitbreiding van toepassing van het 6% op meer arbeidsintensieve diensten. Voorbeelden hiervan vindt u in het betreffende onderwerp bij het Fiscaal nieuws.

De omzetbelasting is een aangifte belasting, dwz de ondernemer moet zelf aangifte doen voor de aangegeven datum terwijl ook het bedrag van die aangegeven belasting uiterlijk op diezelfde aangegeven datum bij de belastingdienst binnen moet zijn, onder vermelding van het betalingskenmerk dat vermeld staat op het aangifteformulier. Het postbankrekening van de belastingdienst luidt: 2445588. De tenaamstelling: Centrale betalingsadministratie, Apeldoorn  

Het meest voorkomende aangifte tijdvak is de kwartaal aangifte. Dit betekent dat in de maand april het eerste kwartaal wordt aangegeven, in de maand juli het tweede kwartaal, in de maand oktober het derde kwartaal en in januari het vierde kwartaal van het voorgaande boekjaar.

Verder bestaat er nog maand aangifte omzetbelasting. Dit houdt in dat er voor het einde van iedere maand de aangifte en betaling omzetbelasting geregeld dient te hebben over de voorafgaande maand. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor jaaraangifte omzetbelasting. Deze dient gedaan te zijn voor 31 maart na het betreffende belastingjaar.

De belastingdienst wijst de ondernemer de aangiftetijdvakken toe. Dit gebeurt bij startende ondernemers naar aanleiding van de geschatte afdracht omzetbelasting en bij bestaande bedrijven naar aanleiding van de afdracht omzetbelasting of naar aanleiding van slecht aangifte of betalingsgedrag.

De gebruikelijke tarieven zijn 19% op de luxe goederen en 6% op eerste levensbehoeften. Voor een aantal diensten is er een tijdelijk laag tarief van toepassing. Meer informatie hierover kunt vinden op de belastingdienst site of bij uw vaste contactpersoon op ons kantoor.

De omzetbelasting wordt als volgt berekend: de af te dragen BTW (dit is de BTW welke u factureert aan uw opdrachtgever) minus de afgedragen BTW in de voorbelasting (dit zijn de inkopen waar u al BTW over heeft betaald). Daarnaast zijner nog bijzondere regels verbonden aan buitenlandse BTW (zowel binnen als buiten de EU), de verlegdregeling onder de Wet Ketenaansprakelijkheid, terwijl ook niet alle op de inkoopfacturen vermelde btw in de voorbelasting betrokken mag worden.

Belangrijk aandachtspunt bij de leveringen aan andere EU landen is dat er wordt beschikt over de zgn. btw identificatienummers van deze EU klant. Via de belastingdienst ontvingen wij bericht dat de verificatie site van de douane geen garanties biedt. De juistheid van de nummers dient telefonisch of schriftelijk te worden opgevraagd bij het kantoor te Heerlen.

Ook zijn er speciale regelingen voor kleine ondernmemers waardoor er afdrachtverminderingen kunnen worden toegepast en soms zelfs de afdracht geheel terug kan worden gebracht naar nihil (de Kleine Ondernemers Regeling).

De werkzaamheden m.b.t. de aangifte omzetbelasting zijn in onze pakketprijs inbegrepen, maar wij kunnen deze ook op regiebasis voor u verzorgen.